Showing all 9 results

Văn phòng phẩm

Băng dính khổ 1cm

5,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính giấy mỹ 2cm

7,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính xốp vàng

9,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính xốp

10,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính xốp đen

10,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính trong 48×60

13,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính xanh dán gáy

15,000VNĐ

Văn phòng phẩm

Băng dính 48×100

20,000VNĐ
34,000VNĐ
0972207039